Performanță pentru viață!

Orar : Luni - Vineri | 08:00 - 20:00
  Contact : (+40) 268 448 000

Informatii

GHIDUL PACIENTULUI

1. Internarea

Pacienții sunt internați în secțiile noastre în urma unei programări sau prin intermediul cabinetelor de specialitate din ambulatoriul spitalului. Se recomandă ca pacienții să se adreseze medicilor noștri specialiști pentru consultații în urma cărora vor primi toate informațiile și recomandările necesare privind internarea.
Internările se efectuează în regim de spitalizare de zi și spitalizare continuă, atât în regim de asigurat cât și în regim de plată.

La internare pacientul se prezintă la biroul de internări cu următoarele documente:
• Actul de identitate;
• Biletul de trimitere eliberat de medicul de familie sau medicul specialist;
• Dovada de asigurat CNAS (În cazul serviciilor compensate prin contract CNAS).
• Cardul de sănătate.

Program birou de internări:
Luni: 08:00 – 16:00
Marți: 08:00 – 18:00
Miercuri: 08:00 – 16:00
Joi: 08:00 – 18:00
Vineri: 08:00 – 16:00

2. Externarea

La externare pacienții vor primi scrisoare medicală/bilet de ieșire și decontul serviciilor medicale.

3. Programul de vizite pentru aparținători

Luni – Vineri: 15:00 – 18:00
Sâmbătă – Duminică: 12:00 – 18:00

Durata maximă a vizitei este de 20 de minute, iar purtarea echipamentului de protecție de unică folosință și a ecusonului de vizitator este obligatorie.